logo

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

logo

Кафедра періодичної преси та медіаредагування

Науково-дослідна робота

Наукова тема кафедри

1.«Публіцистика як вид масової комунікації» (2016-2020 рр.) Керівник – канд. іст. наук Сидун І. В.

Результати науково-дослідної роботи членів кафедри широко використовуються в навчальному процесі.

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції та звітні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним журналістикознавчим проблемам.