logo

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

logo

Кафедра періодичної преси та медіаредагування

Історія кафедри періодичної преси та медіаредагування

9 червня 1999 р. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова отримав ліцензію на право здійснювати освітню діяльність з нового напрямку – «журналістика». Того ж року був здійснений перший набір студентів. Відповідно 1 вересня 1999 р. розпочала свою діяльність кафедра новітньої літератури та журналістики, яка була створена на філологічному факультеті. 1 лютого 2004 р. кафедру новітньої літератури та журналістики перейменовано на кафедру журналістики. Завідувачем кафедри з 1 вересня 1999 р. був професор Александров Олександр Васильович. 6 червня 2013 р. був створений окремий факультет журналістики, реклами та видавничої справи, в рамках якого продовжила свою діяльність кафедра журналістики. В зв’язку з реорганізацією факультету журналістики, реклами та видавничої справи, наказом ректора ОНУ імені І. І. Мечникова від 1 квітня 2018 р. була створена кафедра періодичної преси та медіаредагування на базі кафедри журналістики. Кафедра періодичної преси та медіаредагування є випусковою зі спеціальності 061 «Журналістика». Ця спеціальність належить до галузі знань 06 «Журналістика». Кафедра здійснює підготовку спеціалістів у сфері друкованих та онлайн видань, працівників редакцій ЗМІ.

Колектив кафедри періодичної преси та медіаредагування сьогодні:

photo