logo

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

logo

Кафедра періодичної преси та медіаредагування

Графік консультацій викладачів кафедри

2 півріччя 2019-2020 н.р.

  1. Завідувачка кафедри Сидун І. В. – середа 11.00 – 13.00.
  2. Доцент Джиджора Є. В. – середа 12.00 – 14.00.
  3. Доцент Коваленко А. Ф. – середа 11.00 – 13.00.
  4. Ст. викладач Мороз Г. Д. – середа 13.00 – 14.00.
  5. Викладач Нерян С. О. – середа 11.00 – 13.00.

Кафедра здійснює підготовку студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика» та другого (магістерського) рівня спеціальності 061 «Журналістика» денної та заочної форми навчання.

Для всіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра періодичної преси та медіаредагування, розроблені навчальні програми дисциплін, робочі програми дисциплін, модульні контрольні завдання.

Дисципліни, які читаються викладачами кафедри періодичної преси та медіаредагування

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)Спеціальність 061 «Журналістика»

Назва дисципліни Викладач Курс
1.Журналістська майстерністьдоц. Коваленко А. Ф. доц. Джиджора Є. В. ст. викл. Мороз Г. Д. викл. Нерян С. О.1,2,3,4 курси
2.Дисципліни спеціалізаціїдоц. Сидун І. В.1 курс
3.Проблематика ЗМІдоц. Джиджора Є. В.2 курс
4.Проблематика ЗМІ (соціальна)доц. Сидун І. В.2 курс
5.Теорія журналістикидоц. Коваленко А. Ф.2 курс
6.Журналістський фахдоц. Коваленко А. Ф.2 курс
7.Проблематика ЗМІ (екологічна)доц. Коваленко А. Ф.3 курс
8.Історія української та зарубіжної журналістикидоц. Сидун І. В.3 курс
9.Публіцистична комунікаціядоц. Коваленко А.Ф.4 курс
10.Міжнародна журналістикадоц. Джиджора Є. В.4 курс
11.Журналістське розслідуваннядоц. Джиджора Є. В.4 курс
12.Історія української культуридоц. Сидун І. В.4 курс

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) Спеціальність 061 «Журналістика»

Назва дисципліни Викладач Курс
1.Теорія та історія інформаційно-документаційних наукдоц. Сидун І. В.1 курс
2.Види масової комунікаціїдоц. Коваленко А. Ф.1 курс
3.Спецкурс 2доц. Джиджора Є. В.1 курс