logo

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

logo

Кафедра періодичної преси та медіаредагування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  1. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова
  2. ПОЛОЖЕННЯ про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  3. ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ОНУ імені І. І. Мечникова
  4. ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення та зміни умов навчання студентів
  5. ПОЛОЖЕННЯ Одеського національного університету імені І. І. Мечникова про стипендіальне забезпечення учасників освітнього процесу
  6. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату
  7. ПОЛОЖЕННЯ про диплом с відзнакою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова