logo

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

logo

Кафедра періодичної преси та медіаредагування

Сидун Ірина Володимирівна – завідувачка кафедри періодичної преси та медіаредагування 29 жовтня 2019 року рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти включена до реєстру експертів з акредитації освітніх програм, як така, що успішно пройшла всі етапи навчання та зарекомендувала себе як потенційно професійний експерт Національного агентства.

Expert.bmp

Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: «Експерт є фахівцем, який здійснює акредитаційну експертизу освітньої програми у закладі вищої освіти. Експерт – особа, яка володіє потрібними знаннями та навичками, що дають їй змогу ефективно здійснювати оцінювання якості освітніх програм та освітньої діяльності закладів вищої освіти за цими програмами та розробляти рекомендації щодо покращення якості вищої освіти за відповідними спеціальностями».

Відбір кандидатів в експерти з акредитації освітніх програм проходив на конкурсній основі у три етапи:

1 етап

Червень 2019 р. - заповнення заяви-анкети, прийом документів від кандидатів в експерти.

У вересні на офіційному сайті Національного агентства було оприлюднено перелік попередньо відібраних кандидатів з числа науково-педагогічних працівників.

Sertificat.bmp

2 етап

На початку жовтня кандидати в експерти з оприлюдненого списку були запрошені пройти навчання та тестування за програмою підготовки, розробленою Секретаріатом Національного агентства.

Онлайн-курс “Експерт з акредитації освітніх програм”, загальною тривалістю приблизно три години орієнтований на здобуття слухачами всіх необхідних теоретичних знань, ознайомлення із процедурою акредитації освітніх програм, критеріями оцінювання та роллю експерта. За підсумком прослуховування цього онлайн-курсу та опрацювання ряду нормативно-правових документів була надана можливість пройти тестування, яке було обов’язковим для подальшого продовження навчання.

73504748_402572817079222_5590781520731176960_n.jpg

3 етап

В період з 15 по 18 жовтня 2019 р. у 8-ми містах України пройшла друга хвиля тренінгів майбутніх експертів з акредитації освітніх програм.

17-18 жовтня 2019 р. в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова пройшов дводенний очний Тренінг експертів з акредитації освітніх програм та тестування.

Тренер: Олена Валентинівна Сминтина. Представники Національного агентства: Іван Володимирович Назаров – заступник голови Національного агентства, Шеверун Людмила – фахівець відділу по роботі з експертами.

Упродовж двох днів програма заходу була насиченою:

– опрацювання відомостей про самооцінювання освітньої програми;

– складання плану візиту і розподіл ролей у групі експертів;

– підготовка до візиту експертної групи і проведення виїзної експертизи;

– симуляції зустрічей експертів з науково-педагогічними працівниками і студентами, під час яких кожен учасник відчув себе у кожній з трьох ролей;

– складання звіту про результати акредитаційної експертизи ОП експертною групою;

– робота з кейсами.

У підсумку учасники тренінгу отримали важливі практичні навички і вміння.

За декілька днів учасникам тренінгу був надісланий тест для проходження за результатами очного тренінгу.

74429404_2532954266790621_5855089002058612736_n.jpg

За результатами всіх етапів сформовано реєстр експертів з акредитації освітніх програм.