logo

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

logo

Кафедра періодичної преси та медіаредагування

Навчально-методична література викладачів кафедри періодичної преси та медіаредагування

 1. Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових і дипломних робіт / Є. В. Джиджора, І. В. Сидун, Н. О. Стеблина, за ред. О. А. Іванова. – Одеса, 2016. – 37 с.

Завідувач кафедри Сидун І. В.

 1. Сидун І. В. Історія української та зарубіжної журналістики: Методичні вказівки та завдання для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». – Одеса, 2018. – 26 с.
 2. Сидун І. В. Теорія та історія документаційно-інформаційних наук: Методичні вказівки та завдання для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «журналістика». – Одеса, 2017. – 28 с.
 3. Сидун І. В. Документознавство та архівознавство : Методичні вказівки для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «журналістика». – Одеса, 2015. – 28 с.
 4. Сидун І. В. Історія української культури: Методичні вказівки та завдання для здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». – Одеса, 2019. – 26 с.

Доцент Коваленко А. Ф.

 1. Коваленко А. Ф. Журналістський фах : есей як жанр : Методичні вказівки для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 "Журналістика". - Одеса, 2018. - 30 с.
 2. Шаргородська А. Ф. (Коваленко А. Ф.) Екологічна проблематика в сучасній українській журналістиці: Методичні вказівки та завдання для студентів третього курсу спеціальності “Журналістика”. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 48 с.
 3. Шаргородська А. Ф. (Коваленко А. Ф.) Жанр фейлетону в журналістиці першої половини ХХ століття : Методичні вказівки та завдання для студентів п’ятого курсу спеціальності "журналістика". – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. - 24 с.
 4. Коваленко А. Ф. Журналістський фах: аналітичні жанри : Методичні вказівки для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». – Одеса, 2019. – 25 с.

Доцент Джиджора Є. В.

 1. Джиджора Є. В. Дисципліни спеціалізації: Жанри радянської публіцистики як ідеологічна зброя. Навчально-методичні рекомендації для студентів 5-го курсу спец. «журналістика». - Одеса, 2007. – 24 с.
 2. Джиджора Є. В. Спецкурс: Формування суспільної свідомості в тоталітарному середовищі. Навчально-методичні рекомендації для студентів 4-го курсу спец. «журналістика» та «видавнича справа та редагування». - Одеса, 2007. – 24 с.
 3. Джиджора Є. В. Історія зарубіжної журналістики. Навчально-методичні рекомендації для студентів 3-4-го курсів спец. «журналістика». - Одеса, 2007. – 24 с.
 4. Джиджора Є. В. Літературний стиль. Навчально-методичні рекомендації для студентів 1-го курсу спец. «журналістика». - Одеса, 2017. – 24 с.
 5. Джиджора Є. В. Риторика. Методичні вказівки та завдання для здобувачів 4 курсу (першого бакалаврського рівня) спеціальності 061 журналістика. – Одеса, 2018. – 24 с.

Старший викладач Мороз Г. Д.

 1. Мороз Г. Д. Вступ до спеціальності: Методичні вказівки для здобувачів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». — Одеса, 2019. — 18 с.